Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1326690 
Usunięto Zmiany do budżetu 211 
Usunięto Uczelnie 36 
Usunięto Oferty pracy 162 
Usunięto Cennik GCI 63 
Usunięto Aktualności 129 
Usunięto Bibliteczka GCI 154 
Usunięto USŁUGI KOMUNALNE 1621 
URZĄD MIEJSKI STATUT URZĘDU 3624 
URZĄD MIEJSKI KONTAKT 9272 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2014-2018 94 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2010-2014 688 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2006-2010 1950 
BUDŻET GMINY Sprawozdania finansowe 43 
BUDŻET GMINY Uchwały i Ogłoszenia 1781 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2012 1650 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2011 1765 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2010 2282 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2009 2463 
BUDŻET GMINY BUDżET 2008 2241 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2007 3238 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2006 2960 
BUDŻET GMINY ARCHIWUM 2882 
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ARCHIWUM 3970 
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ARCHIWUM 1310 
OGŁOSZENIA BURMISTRZA ARCHWIUM 3190 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7588 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ" 85 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Czchowie 69 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Jurkowie 71 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Tymowej 102 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie 69 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej 73 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej 78 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie 44 
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA Zachowania w sytacjach kryzysowych 2946 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2019 702 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI AKTUALNE 128226 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2018 1148 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI ZAKOŃCZONE 19043 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2017 1054 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 16277 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2016 1171 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 6769 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO 58307 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2015 1724 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2014 2094 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE 1879 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2013 1591 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1058 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY AKTUALNE 110124 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY ZAKOŃCZONE 8428 
NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1766 
OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGŁOSZENIA 651 
OCHRONA ŚRODOWISKA PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH 2075 
OCHRONA ŚRODOWISKA BAZA DANYCH OOŚ 353 
OCHRONA ŚRODOWISKA ODPADY KOMUNALNE 1089 
OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ŚRODOWISKOWE 10043 
WYBORY WYBORY PARLAMENTARNE 2011r. 1377 
WYBORY WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r. 955 
INFORMACJA PUBLICZNA Ponowne wykorzystywanie 196 
INFORMACJA PUBLICZNA Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 249 
INFORMACJA PUBLICZNA Najczęściej wnioskowane informacje 255 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów