Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1342715 
Usunięto Zmiany do budżetu 211 
Usunięto Uczelnie 36 
Usunięto Oferty pracy 162 
Usunięto Cennik GCI 63 
Usunięto Aktualności 129 
Usunięto Bibliteczka GCI 154 
Usunięto USŁUGI KOMUNALNE 1624 
URZĄD MIEJSKI STATUT URZĘDU 3654 
URZĄD MIEJSKI KONTAKT 9359 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2014-2018 111 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2010-2014 701 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2006-2010 1969 
BUDŻET GMINY Sprawozdania finansowe 58 
BUDŻET GMINY Uchwały i Ogłoszenia 1789 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2012 1657 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2011 1771 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2010 2288 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2009 2479 
BUDŻET GMINY BUDżET 2008 2254 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2007 3244 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2006 2968 
BUDŻET GMINY ARCHIWUM 2889 
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ARCHIWUM 3978 
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ARCHIWUM 1318 
OGŁOSZENIA BURMISTRZA ARCHWIUM 3195 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8311 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ" 92 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Czchowie 76 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Jurkowie 79 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Tymowej 124 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie 76 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej 83 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej 88 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie 55 
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA Zachowania w sytacjach kryzysowych 2952 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2019 842 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2018 1183 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI AKTUALNE 131813 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI ZAKOŃCZONE 19536 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2017 1068 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 16428 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 6831 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2016 1185 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO 61133 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2015 1732 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2014 2110 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE 1919 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2013 1608 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1099 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY AKTUALNE 111754 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY ZAKOŃCZONE 8478 
NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1776 
OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGŁOSZENIA 664 
OCHRONA ŚRODOWISKA PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH 2083 
OCHRONA ŚRODOWISKA BAZA DANYCH OOŚ 363 
OCHRONA ŚRODOWISKA ODPADY KOMUNALNE 1100 
OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ŚRODOWISKOWE 10144 
WYBORY WYBORY PARLAMENTARNE 2011r. 1384 
WYBORY WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r. 962 
INFORMACJA PUBLICZNA Ponowne wykorzystywanie 201 
INFORMACJA PUBLICZNA Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 255 
INFORMACJA PUBLICZNA Najczęściej wnioskowane informacje 261 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów