Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
     Kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA
Liczba odwiedzin kategorii: 3008 
 

Poniżej zamieszczamy wnioski do pobrania, wypełnienia , wydrukowania. Prosimy drukować obustronnie.

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Wniosek o odbiór azbestu
- Wniosek o zgodę na wycinkę drzew
- Wniosek o pobór żwiru z rzeki Dunajec

 

 
 
Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
SPRAWY BUDOWLANE
SPRAWY DROGOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
USŁUGI KOMUNALNE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZWROT AKCYZY ZAWARTEJ W OLEJU NAPĘDOWYM
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Działalność lobbingowa
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin