Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
     Kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA
Liczba odwiedzin kategorii: 3050 
 

Poniżej zamieszczamy wnioski do pobrania, wypełnienia , wydrukowania. Prosimy drukować obustronnie.

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Wniosek o odbiór azbestu
- Wniosek o zgodę na wycinkę drzew
- Wniosek o pobór żwiru z rzeki Dunajec

 

 
 
Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych