Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania ostatniej kondygnacji istniejącego budynku szkoły z nieużytkowej na użytkową wraz z przebudową, rozbudowa szkoły z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych".
 
 
  Data publikacji   2013-11-19


Załączniki:

 1. Postanowienie w sprawie sprostowania z urzędu.
 2. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania ostatniej kondygnacji istniejącego budynku szkoły z nieużytkowej na użytkową wraz z przebudową, rozbudowa szkoły z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych".
 3. Decyzja z dnia 20.11.2013 roku o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów