Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka-Tymowa
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka-Tymowa, km 3+471 do kościoła, odcinek 240, z zabudową rowu przydrożnego, budową kanalizacji deszczowej, budową zatoki autobusowej leostronnej i prawostronnej z rampą, przejściem dla pieszych, przebudową przepustów pod drogą wojewódzka i zjazdów na posesję, budowa przepustów pod chodnikami na dz. nr 194 w m. Tymowa gm. Czchów.
 
  Data publikacji   2013-03-25


Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka-Tymowa, km 3+471 do kościoła, odcinek 240, z zabudową rowu przydrożnego, budową kanalizacji deszczowej, budową zatoki autobusowej leostronnej i prawostronnej z rampą, przejściem dla pieszych, przebudową przepustów pod drogą wojewódzka i zjazdów na posesję, budowa przepustów pod chodnikami na dz. nr 194 w m. Tymowa gm. Czchów.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów