Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     BUDŻET GMINY
 
  Grupa:   BUDŻET GMINY
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr S.O.VIII/426-2/13/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów.
 
 
  Data publikacji   2013-02-27


Załączniki:

 1. Uchwała Nr S.O.VIII/426-2/13/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
Sprawozdania finansowe
Uchwały i Ogłoszenia
BUDŻET 2012
BUDŻET 2011
BUDŻET 2010
BUDŻET 2009
BUDżET 2008
BUDŻET 2007
BUDŻET 2006
ARCHIWUM
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów