Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
     OGŁOSZENIA RÓŻNE
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA RÓŻNE
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego w sprawie inwestycji pn.: "Budowa mostu na potoku Tymówka w m. Tworkowa w ciągu drogi krajowej nr 75."
 
 
  Data publikacji   2012-03-01


Załączniki:

 1. Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego w sprawie inwestycji pn.: "Budowa mostu na potoku Tymówka w m. Tworkowa w ciągu drogi krajowej nr 75."

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin