Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
     OCHRONA ŚRODOWISKA
 
  Grupa:   OCHRONA ŚRODOWISKA
  Nazwa pozycji   Projekt aktualizacji Gminnego Programu GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZCHÓW NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018
 
 
  Data publikacji   2011-09-19


Załączniki:

 1. Obwieszczenie Burmistrza Czchowa o przystąpieniu do opracowania Aktualizacji Gminnego Programu Gospodarki odpadami dla Gminy Czchów na lata 2011- 2014 z perspektywą na 2015-2018.
 2. Projekt aktualizacji Gminnego Programu GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZCHÓW NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFORMACJE OGŁOSZENIA
PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
BAZA DANYCH OOŚ
ODPADY KOMUNALNE
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych