Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 
  Grupa:   UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
  Nazwa pozycji   Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011 r.
 
Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 kwietnia 2011 r.(w załącznikach .pdf.)
 
  Data publikacji   2011-05-04


Załączniki:

 1. Uchwała.VII.47.2011.2011-04-29
 2. Uchwała.VII.48.2011.2011-04-29
 3. Uchwała.VII.49.2011.2011-04-29
 4. Uchwała.VII.50.2011.2011-04-29
 5. Uchwała.VII.51.2011.2011-04-29
 6. Uchwała.VII.52.2011.2011-04-29
 7. Uchwała.VII.53.2011.2011-04-29
 8. Uchwała.VII.54.2011.2011-04-29
 9. Uchwała.VII.55.2011.2011-04-29
 10. Uchwała.VII.56.2011.2011-04-29

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów