Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 
  Grupa:   UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
  Nazwa pozycji   Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r.
 
Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. (w załącznikach .pdf)
 
  Data publikacji   2011-02-02


Załączniki:

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2011z dnia 2011-01-28
 2. Uchwała.IV.20.2011.2011-01-28
 3. Uchwała.IV.21.2011.2011-01-28
 4. Uchwała.IV.22.2011.2011-01-28
 5. Uchwała.IV.23.2011.2011-01-28
 6. Uchwała.IV.24.2011.2011-01-28

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów