Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     WYBORY
 
  Grupa:   WYBORY
  Nazwa pozycji   Wybory Samorządowe 21 listopada 2010 r.
 
Informacje na temat Wyborów Samorządowych - 21 listopada 2010 r. (załączniki .pdf).

Geografia wyborcza (wyniki) z gminy Czchów będą dostępne pod adresem:
http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/120000/120203.html 
 
  Data publikacji   2010-09-27


Załączniki:

 1. WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE z dnia 24 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego.
 2. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Burmistrza Czchowa sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czchowie.
 3. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Czchowie sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czchowie.
 4. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Czchowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 5. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZCHOWIE z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Czchowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 6. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZCHOWA z dnia 28 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Czchów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 7. UCHWAŁA Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.
 8. Obwieszczenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
 9. Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Czchowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 10. Komunikat Komisarza Wojewódzkiego o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach województwa małopolskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.
 11. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 12. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie przyjmowania przez Komisarzy Wyborczych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011r.
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r.
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów