Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ"
Publiczne Przedszkole w Czchowie
Publiczne Przedszkole w Jurkowie
Publiczne Przedszkole w Tymowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
 
  Grupa:   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
  Nazwa pozycji   Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za rok 2018.
 
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za rok 2018.
 
  Data publikacji   2019-05-09


Załączniki:

 1. Bilans jednostki budżetowej za 2018r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
 4. Informacja dodatkowa MOPS Czchów

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:   Marta Zuba
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów