Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
 
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego.
 
  Data publikacji   2018-11-22


Załączniki:

 1. Zarządzenie Burmistrza Czchowa nr 240/2018 z dnia 17.12.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
 2. Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych" oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych"

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów