Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Czchowa
 
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Czchowa z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku”, realizowanego przez Gminę Czchów w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób starszych i młodzieży – Klubu Samopomocy (plik .pdf)
 
  Data publikacji   2017-11-23


Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów