Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajowa nr 75 w Czchowie.
 
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017r.
 
  Data publikacji   2017-07-03


Załączniki:

 1. Zawiadomienie Starosty brzeskiego w sprawie wydania decyzji z dn. 11 września 2017r.
 2. Ogłoszenie z dn. 25.08.2017
 3. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajowa nr 75 w Czchowie.
 4. Zawiadomienie Starosty Brzeskiego o wydaniu postanowienia.
 5. Zawiadomienie Starosty Brzeskiego o złożeniu w dniu 26 lipca 2017 r. przez Burmistrza Czchowa, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Faron, wyjaśnienia na kwestie wskazane przez strony postępowania oraz o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 w Czchowie”.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów