Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na działkach nr: 650/4, 668/4, 668/3 ,667, 666/2, 666/1, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 639/22, 641/5 w m. JURKÓW
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na działkach nr: 650/4, 668/4, 668/3 ,667, 666/2, 666/1, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 639/22, 641/5 w m. JURKÓW
 
  Data publikacji   2017-05-23


Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na działkach nr: 650/4,668/4,668/3,667,666/2,666/1, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 639/22, 641/5 w m. JURKÓW
 2. Ogłoszenie z dnia 20.06.2017r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów