Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową hydroforni i budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Piaski Drużków - Gmina Czchów
 
 
  Data publikacji   2016-01-27


Załączniki:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową hydroforni i budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Piaski Drużków - Gmina Czchów
 2. Ogłoszenie z dnia 26.02.2016r.
 3. Obwieszczenie z dnia 10.03.2016r.
 4. Analiza graficzna z dnia 10.03.2016r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów