Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   „Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2016r”.
 
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2016r”.
 
  Data publikacji   2015-12-09


Załączniki:

 1. Wyjaśnienie treści SIWZ.
 2. SIWZ- paliwo
 3. Ogłoszenie o zamówieniu
 4. Formularz ofertowy załącznik Nr 3 do SIWZ
 5. Załączniki do SIWZ
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ
 7. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Ewa Kurek
Osoba odpowiedzialna za treść:   Ewa Kurek
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów