Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
     OCHRONA ŚRODOWISKA
 
  Grupa:   OCHRONA ŚRODOWISKA
  Nazwa pozycji   Sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów Gminnej Spółce Wodnej w Czchowie za rok 2015
 
Sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów Gminnej Spółce Wodnej w Czchowie za rok 2015.
 
  Data publikacji   2015-11-26


Załączniki:

 1. Sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów Gminnej Spółce Wodnej w Czchowie za rok 2015.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Ewa Kurek
Osoba odpowiedzialna za treść:   Ewa Kurek
 


   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFORMACJE OGŁOSZENIA
PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
BAZA DANYCH OOŚ
ODPADY KOMUNALNE
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin