Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Czchów
 
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Czchów
 
  Data publikacji   2015-10-16


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ - energia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ oferta
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ oświadczenie
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ- oświadczenie
 6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw
 7. Załącznik Nr 5 do SIWZ -Oświadczenie innego podmiotu
 8. Załącznik Nr 6 do SIWZ - podwykonawcy
 9. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz jednostek organizacyjnych
 10. Załącznik Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu umowy
 11. Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz punktów poboru
 12. Załącznik Nr 10 do SIWZ - Wzór umowy
 13. Załącznik Nr 11 do SIWZ - grupa kapitałowa

Osoba, która stworzyła pozycje:   Ewa Kurek
Osoba odpowiedzialna za treść:   Ewa Kurek
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
ARCHIWUM
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów