Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
     OGŁOSZENIA RÓŻNE
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA RÓŻNE
  Nazwa pozycji   Zapytanie Ofertowe NR 1/POIG/2015 Usługi doradcze przy realizacji Projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Lepsze Jutro - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czchów”
 
 
  Data publikacji   2015-08-28


Załączniki:

 1. Zapytanie Ofertowe NR 1/POIG/2015 - Usługi doradcze przy realizacji Projektu.
 2. Załącznik do Zapytania Ofertowego NR 1/POIG/2015 - FORMULARZ OFERTY
 3. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin