Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa lini średniego napięcia typu XRUHKXS 3x1x120mm2 w relacji RS Czchów - linia napowietrzna Czchów-Jurków.
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa lini średniego napięcia typu XRUHKXS 3x1x120mm2 w relacji RS Czchów - linia napowietrzna Czchów-Jurków.
 
  Data publikacji   2015-04-29


Załączniki:

 1. Pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dn. 15.05.2015
 2. Obwieszczenie, decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu
 3. Załączniki graficzne do obwieszczenia, decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Zawiadomienie o uchyleniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie
 5. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa lini średniego napięcia typu XRUHKXS 3x1x120mm2 w relacji RS Czchów - linia napowietrzna Czchów-Jurków.
 6. Obwieszczenie z dnia 16.01.2015r.
 7. Informacja

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów