Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA RÓŻNE
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA RÓŻNE
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu na potoku Zelina w miejscowości Jurków w km 34+099 w ciągu drogi krajowej nr 75".
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu na potoku Zelina w miejscowości Jurków w km 34+099 w ciągu drogi krajowej nr 75".
 
  Data publikacji   2014-08-28


Załączniki:

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu na potoku Zelina w miejscowości Jurków w km 34+099 w ciągu drogi krajowej nr 75".

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów