Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Komunikat w sprawie zwrotu części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
 

Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że każdy rolnik , który chce odzyskać część  pieniędzy wydanych na olej napędowy używany  do produkcji rolnej powinien zbierać faktury  VAT za  zakup oleju napędowego za okres od 1 luty do 31 lipca 2014r., oraz w terminie od 1-31 sierpnia 2014r. złozyć  wniosek do Burmistrza Czchowa wraz z fakturami VAT/lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie 81,70  x  ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od : 1-31 października 2014r. w Kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku. 

Wniosek należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. nr 6, w godz. od 8-15:30.

Do wniosku należy przedłożyć :

  • faktury /lub ich kopie/ za zakup oleju napędowego,
  • kserokopię ostatniej decyzji ustalającej wymiar podatku gruntowego,
  • kserokopię umowy dzierżawy w przypadku dzierżawy gruntu.
 
  Data publikacji   2014-07-10


Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów