Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Petycje
 

Sposób składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji został określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195). Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 
 Nazwa pozycji Data
Petycja z dnia 18 listopada 2019 roku 2019-12-04
Petycja z dnia 23.09.2019r 2019-10-10
Petycja z dnia 11.07.2019r 2019-07-22
Petycja dot. wydatków na usługi telefoniczne 2019-06-05
Petycja z dnia 22.03.2019r 2019-04-03
Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn 02.02.2017r. 2017-02-14

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów