Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    Petycje
 

Sposób składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji został określony w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195). Dz.U. 2014 poz. 1195 - Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 
 Nazwa pozycji Data
Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn 02.02.2017r. 2017-02-14

   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin