Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    WODA I KANALIZACJA
 
 Nazwa pozycji Data
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Gródek nad Dunajcem, Czchów, Zakliczyn i Korzenna 2018-06-14
Okresowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gminy Czchów za rok 2018 2019-04-08
Badania wody wrzesień 2018r. 2018-10-01
Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gmina Czchów. 2018-05-08
Badania wody luty 2018r. 2018-03-06
Szczegółowe badania wody grudzień 2017r. 2018-03-06
Informacja o jakości wody w Gminie Czchów 2018-03-02
Badania wody kwiecień 2017r 2017-05-10
Badania wody Luty 2017 2017-02-28
Badania wody Sanepid 2017r 2017-02-27
Badania wody Grudzień 2016r. 2016-12-27
Badania wody czerwiec 2016r. 2016-07-07
Taryfy wod - kan 2016-04-07
Ocena obszarowa jakości wody na terenie Gminy Czchów za 2015r 2016-03-07
Jakość wody na terenie Gminy Czchów za 2015r 2016-03-07
KOMUNIKAT 2016-02-04
Badania wody Grudzień 2015 2016-02-04
Badania wody Listopad 2015 - WIOŚ 2016-02-04
Badania wody Listopad 2015 2016-02-04
Badania wody Wrzesień 2015 2016-02-04
Badania wody Czerwiec 2015 - WIOŚ 2016-02-04
Badania wody Czerwiec 2015 2016-02-04
Badania wody Marzec 2015 2016-02-04
Badania wody Sierpień Wrzesień 2014 2016-02-04
Badania wody Czerwiec 2014 2016-02-04
Badania wody Kwiecień Maj 2014 2016-02-04





   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów