Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
    ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
 
 Nazwa pozycji Data
Zarządzanie nr 58/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie. 2018-04-24
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 2018-04-12
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Czchowa z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o 2017-05-19
Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku. 2016-11-17
Zarządzenie nr 150/2016 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi 2016-11-18
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu... 2016-04-29
Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-07-28
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat 2016-04-13
Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie określenia stawek i cen za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Czchowie. 2016-03-18
Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 7 marca 2016r. 2016-03-09
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów. 2016-02-18
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Czchów jest organem p 2016-02-02
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2016 roku 2015-12-02
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Iinspektor ds. inwestycji 2015-08-07
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości budżetowej. 2015-07-22
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czchów. 2015-05-22
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspiera 2015-04-09
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i 2015-01-23
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów w 2015r. 2015-01-08
Zarzadzenie Burmistrza Czchowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2014-04-08
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych... 2014-02-26
Zarządzenie Burmistrza Czchowa z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów w 2014r. 2014-01-15
Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Czchowa z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i 2013-04-08
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów w 2013r. 2013-02-06

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Czchowa
 2. Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Czchowa
 3. Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Czchowa
 4. Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Czchowa
 5. Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Czchowa
 6. Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Czchowa
 7. Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Czchowa
 8. Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Czchowa
 9. Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Czchowa
 10. Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Czchowa
 11. Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Czchowa
 12. Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Czchowa
 13. Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Czchowa
 14. Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Czchowa
 15. Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Czchowa
 16. Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Czchowa

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
ARCHIWUM
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych