Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
 
 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Czchowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku 2019-03-21
Zarządzanie nr 58/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie. 2018-04-24
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 2018-04-12
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Czchowa z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o 2017-05-19
Zarządzenie Nr 151/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017 roku. 2016-11-17
Zarządzenie nr 150/2016 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi 2016-11-18
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu... 2016-04-29
Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-07-28
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat 2016-04-13
Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 17.03.2016r. w sprawie określenia stawek i cen za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Czchowie. 2016-03-18
Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 7 marca 2016r. 2016-03-09
ZARZĄDZENIE NR 12/2016 Burmistrza Czchowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów. 2016-02-18
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Czchów jest organem p 2016-02-02
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2016 roku 2015-12-02
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Iinspektor ds. inwestycji 2015-08-07
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości budżetowej. 2015-07-22
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czchów. 2015-05-22
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspiera 2015-04-09
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Czchowa z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i 2015-01-23
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów w 2015r. 2015-01-08
Zarzadzenie Burmistrza Czchowa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2014-04-08
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych... 2014-02-26
Zarządzenie Burmistrza Czchowa z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów w 2014r. 2014-01-15
Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Czchowa z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspierania i 2013-04-08
Zarządzenie Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów w 2013r. 2013-02-06

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Czchowa
 2. Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Czchowa
 3. Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Czchowa
 4. Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Czchowa
 5. Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Czchowa
 6. Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Czchowa
 7. Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Czchowa
 8. Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Czchowa
 9. Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Czchowa
 10. Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Czchowa
 11. Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Czchowa
 12. Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Czchowa
 13. Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Czchowa
 14. Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Czchowa
 15. Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Czchowa
 16. Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Czchowa

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
ARCHIWUM
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów