Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 

Urząd Miejski w Czchowie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do naszej instytucji. By złożyć wniosek należy założyć własne konto i zalogować się na stronie ePUAP  a następnie przejść do katalogu usług właściwej terytorialnie gminy.

 
   Menu przedmiotowe
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych