Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
 Nazwa pozycji Data
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu w latach 2020-2021 audytu wewnętrznego w Gminie Czchów 2019-12-20
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gosprzydowa - etap II Nagorze z odcinkiem na terenie msc. Tymowa 2019-10-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajowa nr 75 w Czchowie (aktualizacja - 19.11.2019r.) 2017-07-03
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 639/5 (...) w m. Jurków. 2019-11-20
Ogłoszenie Burmistrza Czchowa z dnia 19.11.2019r. dot. inwestycji pn.: budowa odcinków gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm z przyłączami gazu na działce 169 (...). 2019-11-19
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: Zbiornik wody czystej o pojemności V=650 m2 2019-11-18
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: Przebudowa stacji gazowej na dz. 515/1 w m. Tymowa 2019-11-18
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 385/12,... w m. Tworkowa. 2019-11-12
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 498/2, 498/3, 499/1 w m. Jurków. 2019-11-12
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 39, 40 i 41 ... w m. Domosławice. 2019-11-12
Zarządzenie nr 176/2019 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Czchów z zakresu pomocy społecznej. 2019-11-06
Ogłoszenie dot. podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na rok 2019. 2019-11-05
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 874/12... w m. Czchów 2019-10-31
Ogłoszenie dot. inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 1254/23 ... w m. Czchów. 2019-10-31
Ogłoszenie w sprawie inwestycji "Budowa Kanalizacji Sanitarnej Jurków- Szotówka 2019-10-09
Budowa stacji transformatorowej SN/nN z odcinkiem sieci SN na dz. nr 462, (...) w m. Biskupice Melsztyńskie 2019-09-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 644/9 (...) w m. Jurków. 2019-09-25
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania dla OSP 2019-09-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 223/9 (...) w m. Tymowa. 2019-09-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 1254/10 (...) w m. Czchów. 2019-08-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 405/3 (...) w m. Czchów. 2019-08-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 374/6 w m. Złota 2019-07-03
Obwieszczenie dot. decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. 2019-07-12
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 187/9(...) w m. Wytrzyszczka 2019-07-03
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 143/5 w m. Czchów 2019-06-07
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - działka nr 1334/45 w Czchowie 2019-06-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 373 (...) w m. Tymowa. 2019-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 377/1 (...) w m. Tworkowa. 2019-04-29
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów pożarniczych. 2019-06-11
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 547/4 w m. Tymowa. 2019-05-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 499/16(...) w m. Biskupice Melsztyńskie. 2019-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 501/2 (...) w m. Jurków. 2019-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 54/4, 57/2, 57/3 w m. Tymowa. 2019-04-11
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm z przyłączem gazu wraz z przebudową na dz. 276, 273/7, 273/6 w m. Tymowa gm. Czchów 2019-04-10
Zarządzenie nr 10.2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Tymowej 2019-02-07
Zarządzenie nr 9.2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Domosławicach 2019-02-07
Zarządzenie nr 8.2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - korytarz w ZSiP w Domosławicach 2019-02-07
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-06
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 3/1 w m. Tymowa. 2019-01-17
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 960/2 w m. Złota. 2019-01-17
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 6/19 w m. Będzieszyna. 2019-01-17
Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego 2018-11-22
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 192/2, 191/1 w m. Tymowa 2018-12-12
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 111/7, 107/1; 107/2; 107/3; w m. Wytrzyszczka. 2018-09-11
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 483, 485, 486/4 w m. Złota 2018-09-03
Budowa gazociagu średniego ciśnienia na dz. nr 126, 123/1, 111 w m. Jurków 2018-09-03
Budowa Gazociągu PE dn32mm z przyłączem gazowym na dz. nr 424/16 w m. Tworkowa. 2018-06-12
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-04
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów 2018-07-04
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych 2018-05-24
Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - Kierownik MOPS. 2018-05-09
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wytrzyszczka, Iwkowa i Połom Mały. 2018-03-14
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 2018-05-04
Budowa gazociągu w m. Czchów na dz. nr 1254/14, 1254/13...... 2018-03-12
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 384, 385/6, 385/8 w m. Tworkowa. 2018-03-26
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego cisnienia oraz budowa przyłącza gazu na dz. 1361/1, 325/2, 318/1 w m. Czchów 2018-02-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazu w m. Biskupice Melsztyńskie 2018-01-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Czchów. 2018-01-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.:Budowa studni do poboru wód podziemnych w m. Czchów 2017-11-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: nadbudowa, remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 2017-11-23
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku” 2017-12-28
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 502,503 w m. JURKÓW 2017-11-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 298 w m. CZCHÓW. 2017-11-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 608,609 w m. ZŁOTA. 2017-11-24
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Czchowa 2017-11-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 1275/8(...) w m. Czchów. 2017-09-20
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym na dz. nr 1359/2 (...) w m. Czchów. 2017-11-06
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii kablowej średniego napięcia typu XRUHAKXS 3x1x120mm oraz XRUHAKXS 6x1x120mm w relacji RS Czchów - linia napowietrzna Czchów - Jurków. 2017-03-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.:Rozbudowa wodociągu Jurków - Szotówka w m. JURKÓW 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym na dz. nr 922/3 (...) w m. Czchów. 2017-07-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tworkowa. 2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym w m. Czchów. 2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii energetycznej NN (zmiana trasy) w m. Tymowa 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii energetycznej kablowej doziemnej SN-15KV. 2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. nr 121/1,120,137/2,284 w m. JURKÓW 2017-06-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 293/1, 292, 295, 296/4 w m. JURKÓW 2017-06-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na działkach nr: 650/4, 668/4, 668/3 ,667, 666/2, 666/1, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 639/22, 641/5 w m. JURKÓW 2017-05-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Nadbudowa, remont,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na dz. 521; 500 w m. Czchów. 2017-06-13
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii energetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tworkowa 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym w m. Czchów. 2017-06-02
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym w m. Czchów. 2017-06-02
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. JURKÓW 2017-05-19
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Czchowa z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o 2017-05-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji p.n.: Budowa linii kablowej średniego napięcia typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 2017-04-26
Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 21.03.2017r. 2017-03-27
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert prowadzonego przez Gminę Czchów. 2017-02-28
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa sieci napowietrzno - kablowej SN 15KV 2017-02-13
Zaproszenie do składana ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego. 2017-02-07
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 50mm z przyłączem gazowym w m. Tymowa 2016-11-09
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO 2017-01-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tymowa na dz. nr 763, 761/16, itd. 2016-11-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tymowa 2016-11-08
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tworkowa 2016-11-08
Ogłoszenie w sprawie postępowania konkursowego na realizację zadania pn.: "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017r." 2016-12-28
Ogłoszenie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi 2016-11-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na dz. 618/5 w m. Czchów 2016-10-06
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Czchów 2016-10-06
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Grodzisko - Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów 2016-08-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego , Gmina Czchów - Pakiet 3 2015-11-09
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączami gazowymiw m. Tymowa 2016-06-24
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Złota 2016-03-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej 2016-04-14
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Złotej 2016-04-14
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie 2016-03-24
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Tymowa 2016-03-24
Kanalizacja sanitarna w m. Złota 2016-03-24
Ogłoszenie w sprawie umorzeniu postępowania 2016-04-14
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową hydroforni i budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Piaski Drużków - Gmina Czchów 2016-01-27
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego 2016-03-04
Informacja w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli 2016-02-02
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. 2015-12-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa nawiązania sieci SN 15 KV Olszyny-Tymowa z sieci a SN 15 KV Olszyny-Biadoliny 2015-11-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej z przyłączami , zbiornikiem, hydrofornią i zasilaniem energetycznym w miejscowości Tymowa i Tworkowa 2015-12-18
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów 2015-11-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Wodociąg do boiska sportowego w m. Tymowa 2015-04-30
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w m. Tworkowa 2015-09-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w m. Złota 2015-09-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w m. Jurków 2015-09-14
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej 2015-06-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej 2015-06-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 384/4; 384/9. 2015-04-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa lini średniego napięcia typu XRUHKXS 3x1x120mm2 w relacji RS Czchów - linia napowietrzna Czchów-Jurków. 2015-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Gazociąg wraz z przyłączami - 3szt. 2015-04-02
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm w m. Piaski Drużków. 2015-03-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji: Gazociąg wraz z przyłączami - 3 szt. 2015-02-25
Wykaz osób, którzy otrzymali pomoc publiczną z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 2015-01-30
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia 2014-11-04
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Czchów. 2014-08-07
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn.: "Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów, sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków Równia i Szotówka". 2014-08-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota-Żerków 2014-07-25
Komunikat w sprawie zwrotu części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 2014-07-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: rozbudowa Grupowego Wodociągu Czchów, sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków Równia i Szotówka. 2014-07-04
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota gm. Czchów. 2014-06-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Jurków gm. Czchów. 2014-05-15
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci gazowej wraz z przyłączem w m. Jurków gm. Czchów. 2014-03-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania ostatniej kondygnacji istniejącego budynku szkoły z nieużytkowej na użytkową wraz z przebudową, rozbudowa szkoły z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych". 2013-11-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota - Wielka Góra. 2014-03-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pod nazwą: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Wytrzyszczka , gm. Czchów. 2014-02-10
Wykaz osób, podmiotów które otrzymały pomoc publiczną w 2013r. 2014-01-30
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pod nazwą: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Wytrzyszczka , gm. Czchów. 2014-01-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami na działce nr 391/1, 422/6, 422/5, 422/1, 421, 422/4, 422/3 2013-05-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 426/4, 426/1, 426/2, 427. 2013-05-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota - Wielka Góra. 2013-05-13
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka-Tymowa 2013-04-26
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 391/1, 421, 422/1,422/3, 422/4, 422/5, 422/6 w m. Wytrzyszczka. 2013-04-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 426/4, 426/1, 426/2, 427 w m. Tworkowa. 2013-04-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: 2013-03-11
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka-Tymowa 2013-03-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Odnowienie elewacji zewnętrznych i dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Domosławicach. 2013-02-07
Ogłoszenie w sprawie postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn.:"Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów" 2013-03-04
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 907,890,763 w m. Tymowa 2013-02-14
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 783,782,781,780 w m. Tymowa 2013-02-07
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 907, 890, 763 w m. Tymowa 2013-01-14
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Tymowa 2012-10-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Złota 2012-09-25
Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budźetu Gminy Czchów. 2012-09-03
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej 2012-08-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: modernizacja drogi w m. Tymowa 2012-06-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej 2012-06-15
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Złota 2012-06-08
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Złota 2012-05-21
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Domosławice na dz. nr 220/1 2012-05-08
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w m. Czchów. 2012-04-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: modernizacja drogi w m. Tymowa gm. Czchów 2012-04-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Domosławice na dz. nr 220/1 2012-04-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w m. Czchów. 2012-03-01
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: grupowa kanalizacja sanitarna w Gminie Czchów w m. Tworkowa. 2012-01-02
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Czchów. 2012-01-30
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: Sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Czchów. 2011-12-19
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: Ogrodzenie cmentarza w m. Czchów. 2011-12-09
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: budowa drenażu opaskowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na dz. nr 1134 w m. Złota, gm, Czchów. 2011-11-30
Prośba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji pod nazwą: Budowa drenażu opaskowego budynku SOSW w Złotej. 2011-11-04
Prośba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji pod nazwą: Ogrodzenie cmentarza w m. Czchów. 2011-11-04
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: Ogrodzenie cmentarza. 2011-10-19
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: 2011-08-10

Załączniki:

 1. Zawiadomienie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa drenażu opaskowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na dz. nr 1134 w Złotej"
 2. Zawiadomienie w sprawie inwestycji pn.: Sieć wodociągowa w m. Tymowa gm. Czchów.
 3. Obwieszczenie ws. inwestycji pn.: "Utwardzenie placów wraz z parkingami i drogami dojazdowymi w m. Domosławice".
 4. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Usług Komunalnych Gminy Czchów
 5. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "utwardzenie placów wraz z parkingami i drogami dojazdowymi na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice gmina Czchów.
 6. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 7. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "utwardzenie placów wraz z parkingami i drogami dojazdowymi na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice gmina Czchów.
 8. Zawiadomienie o wyłożeniu na okres 21 dni tj. od dnia 9 marca 2011 roku do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011.
 9. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Złotej przy drodze powiatowej nr 1441K Złota przez wieś, na dz. nr 50,769 w m. Złota, gm. Czchów oraz na dz. nr 67 w m. Biskupice Melsztyńskie, gm. Czchów
 10. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa-odbudowa ogrodzenia na dz. nr 167,168,169 w m. Domosławice , gm. Czchów.
 11. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Złotej przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez Wieś i na dz. nr 67 w m. Biskupice Melsztyńskie, gm. Czchów.
 12. Obwieszczenie Burmistrza Czchowa w sprawie inwestycji pod nazwą: Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Czchów-Granice".
 13. Ogłoszenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji pn.: ogrodzenie na dz. nr 167,168,169 w m. Domosławice , gm. Czchów.
 14. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Ogrodzenie na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice, gm. Czchów
 15. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Ogrodzenie na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice, gm. Czchów
 16. Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Czchów-Granice"..
 17. Zawiadomienie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Czchów-Granice"..
 18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie w sprawie inwestycji "Moje boisko Orlik 2012".
 19. Obwieszczenie Burmistrza Czchowa w sprawie inwestycji pod nazwą: kompleks sportowy "Moje Boisko Orlik 2012" w m. Czchów na działce nr 1219 w m. Czchów.
 20. Ogłoszenie w sprawie budowy tymczasowego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz w km 41 + 645,00.
 21. Ogłoszenie w sprawie budowy chodnika z kanalizacją deszczową w Czchowie przy drodze powiatowej nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia.

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów