Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie w sprawie inwestycji "Budowa Kanalizacji Sanitarnej Jurków- Szotówka na dz. 46/2..." 2019-10-09
Budowa stacji transformatorowej SN/nN z odcinkiem sieci SN na dz. nr 462, (...) w m. Biskupice Melsztyńskie 2019-09-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 644/9 (...) w m. Jurków. 2019-09-25
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania dla OSP 2019-09-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 223/9 (...) w m. Tymowa. 2019-09-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 1254/10 (...) w m. Czchów. 2019-08-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 405/3 (...) w m. Czchów. 2019-08-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 374/6 w m. Złota 2019-07-03
Obwieszczenie dot. decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. 2019-07-12
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Świadczeń w Urzędzie Miejskim w Czchowie. 2019-06-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 187/9(...) w m. Wytrzyszczka 2019-07-03
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 143/5 w m. Czchów 2019-06-07
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - działka nr 1334/45 w Czchowie 2019-06-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 373 (...) w m. Tymowa. 2019-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 377/1 (...) w m. Tworkowa. 2019-04-29
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów pożarniczych. 2019-06-11
Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora 2019-05-17
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 547/4 w m. Tymowa. 2019-05-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 499/16(...) w m. Biskupice Melsztyńskie. 2019-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 501/2 (...) w m. Jurków. 2019-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 54/4, 57/2, 57/3 w m. Tymowa. 2019-04-11
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm z przyłączem gazu wraz z przebudową na dz. 276, 273/7, 273/6 w m. Tymowa gm. Czchów 2019-04-10
Zarządzenie nr 10.2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Tymowej 2019-02-07
Zarządzenie nr 9.2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Domosławicach 2019-02-07
Zarządzenie nr 8.2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - korytarz w ZSiP w Domosławicach 2019-02-07
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie. 2019-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-06
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 3/1 w m. Tymowa. 2019-01-17
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 960/2 w m. Złota. 2019-01-17
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 6/19 w m. Będzieszyna. 2019-01-17
Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego 2018-11-22
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 192/2, 191/1 w m. Tymowa 2018-12-12
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 111/7, 107/1; 107/2; 107/3; w m. Wytrzyszczka. 2018-09-11
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 483, 485, 486/4 w m. Złota 2018-09-03
Budowa gazociagu średniego ciśnienia na dz. nr 126, 123/1, 111 w m. Jurków 2018-09-03
Budowa Gazociągu PE dn32mm z przyłączem gazowym na dz. nr 424/16 w m. Tworkowa. 2018-06-12
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-04
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów 2018-07-04
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych 2018-05-24
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czchowie 2018-05-21
Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - Kierownik MOPS. 2018-05-09
Zarządzanie nr 58/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie. 2018-04-24
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wytrzyszczka, Iwkowa i Połom Mały. 2018-03-14
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. 2018-05-04
Budowa gazociągu w m. Czchów na dz. nr 1254/14, 1254/13...... 2018-03-12
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 384, 385/6, 385/8 w m. Tworkowa. 2018-03-26
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego cisnienia oraz budowa przyłącza gazu na dz. 1361/1, 325/2, 318/1 w m. Czchów 2018-02-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazu w m. Biskupice Melsztyńskie 2018-01-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Czchów. 2018-01-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.:Budowa studni do poboru wód podziemnych w m. Czchów 2017-11-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: nadbudowa, remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 2017-11-23
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku” 2017-12-28
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 502,503 w m. JURKÓW 2017-11-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 298 w m. CZCHÓW. 2017-11-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 608,609 w m. ZŁOTA. 2017-11-24
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Czchowa 2017-11-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 1275/8(...) w m. Czchów. 2017-09-20
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym na dz. nr 1359/2 (...) w m. Czchów. 2017-11-06
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajowa nr 75 w Czchowie. 2017-07-03
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii kablowej średniego napięcia typu XRUHAKXS 3x1x120mm oraz XRUHAKXS 6x1x120mm w relacji RS Czchów - linia napowietrzna Czchów - Jurków. 2017-03-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.:Rozbudowa wodociągu Jurków - Szotówka w m. JURKÓW 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym na dz. nr 922/3 (...) w m. Czchów. 2017-07-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tworkowa. 2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym w m. Czchów. 2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii energetycznej NN (zmiana trasy) w m. Tymowa 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii energetycznej kablowej doziemnej SN-15KV. 2017-07-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. nr 121/1,120,137/2,284 w m. JURKÓW 2017-06-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 293/1, 292, 295, 296/4 w m. JURKÓW 2017-06-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na działkach nr: 650/4, 668/4, 668/3 ,667, 666/2, 666/1, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 639/22, 641/5 w m. JURKÓW 2017-05-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Nadbudowa, remont,przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na dz. 521; 500 w m. Czchów. 2017-06-13
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa linii energetycznej kablowej doziemnej SN-15 kV 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tworkowa 2017-06-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym w m. Czchów. 2017-06-02
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40mm z przyłączem gazowym w m. Czchów. 2017-06-02
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. JURKÓW 2017-05-19
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Czchowa z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o 2017-05-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji p.n.: Budowa linii kablowej średniego napięcia typu XRUHAKXS 3x1x120mm2 2017-04-26
Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 21.03.2017r. 2017-03-27
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji 2017-03-16
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert prowadzonego przez Gminę Czchów. 2017-02-28
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa sieci napowietrzno - kablowej SN 15KV 2017-02-13
Zaproszenie do składana ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego. 2017-02-07
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 50mm z przyłączem gazowym w m. Tymowa 2016-11-09
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO 2017-01-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tymowa na dz. nr 763, 761/16, itd. 2016-11-09
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tymowa 2016-11-08
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Tworkowa 2016-11-08
Ogłoszenie w sprawie postępowania konkursowego na realizację zadania pn.: "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2017r." 2016-12-28
Ogłoszenie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi 2016-11-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na dz. 618/5 w m. Czchów 2016-10-06
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym w m. Czchów 2016-10-06
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Grodzisko - Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów 2016-08-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego , Gmina Czchów - Pakiet 3 2015-11-09
Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączami gazowymiw m. Tymowa 2016-06-24
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Złota 2016-03-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej 2016-04-14
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Złotej 2016-04-14
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie 2016-03-24
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Tymowa 2016-03-24
Kanalizacja sanitarna w m. Złota 2016-03-24
Ogłoszenie w sprawie umorzeniu postępowania 2016-04-14
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową hydroforni i budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Piaski Drużków - Gmina Czchów 2016-01-27
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego 2016-03-04
Informacja w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli 2016-02-02
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. 2015-12-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa nawiązania sieci SN 15 KV Olszyny-Tymowa z sieci a SN 15 KV Olszyny-Biadoliny 2015-11-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej z przyłączami , zbiornikiem, hydrofornią i zasilaniem energetycznym w miejscowości Tymowa i Tworkowa 2015-12-18
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czchów 2015-11-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Wodociąg do boiska sportowego w m. Tymowa 2015-04-30
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w m. Tworkowa 2015-09-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w m. Złota 2015-09-18
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w m. Jurków 2015-09-14
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości budżetowej. 2015-07-22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. inwestycji. 2015-08-07
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej 2015-06-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej 2015-06-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32 mm z przyłączem gazowym na dz. nr 384/4; 384/9. 2015-04-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa lini średniego napięcia typu XRUHKXS 3x1x120mm2 w relacji RS Czchów - linia napowietrzna Czchów-Jurków. 2015-04-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Gazociąg wraz z przyłączami - 3szt. 2015-04-02
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm w m. Piaski Drużków. 2015-03-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji: Gazociąg wraz z przyłączami - 3 szt. 2015-02-25
Wykaz osób, którzy otrzymali pomoc publiczną z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 2015-01-30
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa odcinka napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia 2014-11-04
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Czchów. 2014-08-07
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn.: "Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów, sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków Równia i Szotówka". 2014-08-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota-Żerków 2014-07-25
Komunikat w sprawie zwrotu części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 2014-07-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: rozbudowa Grupowego Wodociągu Czchów, sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków Równia i Szotówka. 2014-07-04
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota gm. Czchów. 2014-06-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Jurków gm. Czchów. 2014-05-15
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci gazowej wraz z przyłączem w m. Jurków gm. Czchów. 2014-03-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "zmiana sposobu użytkowania ostatniej kondygnacji istniejącego budynku szkoły z nieużytkowej na użytkową wraz z przebudową, rozbudowa szkoły z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych". 2013-11-19
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota - Wielka Góra. 2014-03-24
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pod nazwą: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Wytrzyszczka , gm. Czchów. 2014-02-10
Wykaz osób, podmiotów które otrzymały pomoc publiczną w 2013r. 2014-01-30
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pod nazwą: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Wytrzyszczka , gm. Czchów. 2014-01-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami na działce nr 391/1, 422/6, 422/5, 422/1, 421, 422/4, 422/3 2013-05-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 426/4, 426/1, 426/2, 427. 2013-05-16
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w gminie Czchów - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota - Wielka Góra. 2013-05-13
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka-Tymowa 2013-04-26
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 391/1, 421, 422/1,422/3, 422/4, 422/5, 422/6 w m. Wytrzyszczka. 2013-04-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 426/4, 426/1, 426/2, 427 w m. Tworkowa. 2013-04-22
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: 2013-03-11
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka-Tymowa 2013-03-25
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Odnowienie elewacji zewnętrznych i dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Domosławicach. 2013-02-07
Ogłoszenie w sprawie postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn.:"Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na terenie Gminy Czchów" 2013-03-04
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 907,890,763 w m. Tymowa 2013-02-14
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 783,782,781,780 w m. Tymowa 2013-02-07
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem na działce nr 907, 890, 763 w m. Tymowa 2013-01-14
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Tymowa 2012-10-29
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Złota 2012-09-25
Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budźetu Gminy Czchów. 2012-09-03
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej 2012-08-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: modernizacja drogi w m. Tymowa 2012-06-27
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej 2012-06-15
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Złota 2012-06-08
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Złota 2012-05-21
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Domosławice na dz. nr 220/1 2012-05-08
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w m. Czchów. 2012-04-23
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: modernizacja drogi w m. Tymowa gm. Czchów 2012-04-10
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: sieć gazowa wraz z przyłączem w m. Domosławice na dz. nr 220/1 2012-04-05
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w m. Czchów. 2012-03-01
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: grupowa kanalizacja sanitarna w Gminie Czchów w m. Tworkowa. 2012-01-02
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Czchów. 2012-01-30
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: Sieć gazowa wraz z przyłączami w m. Czchów. 2011-12-19
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: Ogrodzenie cmentarza w m. Czchów. 2011-12-09
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: budowa drenażu opaskowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na dz. nr 1134 w m. Złota, gm, Czchów. 2011-11-30
Prośba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji pod nazwą: Budowa drenażu opaskowego budynku SOSW w Złotej. 2011-11-04
Prośba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji pod nazwą: Ogrodzenie cmentarza w m. Czchów. 2011-11-04
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: Ogrodzenie cmentarza. 2011-10-19
Obwieszczenie w sprawie inwestycji pod nazwą: 2011-08-10
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora. 2011-05-27
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie. 2019-03-14

Załączniki:

 1. Zawiadomienie w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa drenażu opaskowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na dz. nr 1134 w Złotej"
 2. Zawiadomienie w sprawie inwestycji pn.: Sieć wodociągowa w m. Tymowa gm. Czchów.
 3. Obwieszczenie ws. inwestycji pn.: "Utwardzenie placów wraz z parkingami i drogami dojazdowymi w m. Domosławice".
 4. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik Usług Komunalnych Gminy Czchów
 5. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "utwardzenie placów wraz z parkingami i drogami dojazdowymi na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice gmina Czchów.
 6. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 7. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: "utwardzenie placów wraz z parkingami i drogami dojazdowymi na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice gmina Czchów.
 8. Zawiadomienie o wyłożeniu na okres 21 dni tj. od dnia 9 marca 2011 roku do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011.
 9. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Złotej przy drodze powiatowej nr 1441K Złota przez wieś, na dz. nr 50,769 w m. Złota, gm. Czchów oraz na dz. nr 67 w m. Biskupice Melsztyńskie, gm. Czchów
 10. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa-odbudowa ogrodzenia na dz. nr 167,168,169 w m. Domosławice , gm. Czchów.
 11. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Złotej przy drodze powiatowej nr 1441 K Złota przez Wieś i na dz. nr 67 w m. Biskupice Melsztyńskie, gm. Czchów.
 12. Obwieszczenie Burmistrza Czchowa w sprawie inwestycji pod nazwą: Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Czchów-Granice".
 13. Ogłoszenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie inwestycji pn.: ogrodzenie na dz. nr 167,168,169 w m. Domosławice , gm. Czchów.
 14. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Ogrodzenie na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice, gm. Czchów
 15. Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Ogrodzenie na dz. nr 167, 168, 169 w m. Domosławice, gm. Czchów
 16. Obwieszczenie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Czchów-Granice"..
 17. Zawiadomienie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów "Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Czchów-Granice"..
 18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie w sprawie inwestycji "Moje boisko Orlik 2012".
 19. Obwieszczenie Burmistrza Czchowa w sprawie inwestycji pod nazwą: kompleks sportowy "Moje Boisko Orlik 2012" w m. Czchów na działce nr 1219 w m. Czchów.
 20. Ogłoszenie w sprawie budowy tymczasowego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz w km 41 + 645,00.
 21. Ogłoszenie w sprawie budowy chodnika z kanalizacją deszczową w Czchowie przy drodze powiatowej nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia.

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów