Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    OCHRONA ŚRODOWISKA
 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o terminie złożenia wniosku o dotację celową oraz kwocie przeznaczonej na pomoc dla spółek wodnych. 2019-04-24
Informacja o terminie złożenia wniosku o dotację celową oraz kwocie przeznaczonej na pomoc dla spółek wodnych 2018-11-08
Sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów - 2017 2017-11-28
Informacja o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym w 2017 roku. 2017-05-04
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Czchowa z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym w 2017 r. 2017-04-11
Uchwała nr XVII/175/2016 z dnia 2016-08-24 Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 2017-04-06
Uchwała XXII/218/2017 z dnia 2017-02-09  Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia 2017-04-06
Sprawozdanie z realizacji zadania na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów Gminnej Spółce Wodnej w Czchowie za rok 2016. 2016-11-28
Sprawozdanie z realizacji zadania na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów Gminnej Spółce Wodnej w Czchowie za rok 2016. 2016-11-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie przystąpienia do sporządzania projektów zmian planów zadań ochronnych. 2015-12-16
Sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów Gminnej Spółce Wodnej w Czchowie za rok 2015 2015-11-26
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym w 2015r. 2015-05-20
Sprawozdanie z realizacji zadania. na które udzielono dotacji z budżetu Gminy Czchów dla Gminnej Spółki Wodnej w Czchowie. 2014-11-26
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym w 2014 roku. 2014-04-07
Informacja o wynikach naboru wniosków o przyznaniu dotacji celowej spółkom wodnym w 2013 roku. 2013-08-02
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym w 2013r. 2013-06-07
Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czchów na lata 2012-2032 2013-03-19
Projekt Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Czchów na lata 2012-2032. 2012-05-18
Zarządzenie Burmistrza Czchowa 2012-09-17
Uchwała XII/97/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czchów za lata 2009-2010 2012-05-16
Uchwała XII/96/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czchów na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 2012-05-16
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009 - 2010 dla Gminy Czchów. 2011-12-05
Projekt aktualizacji Gminnego Programu GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZCHÓW NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018 2011-09-19
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czchów na lata 2004-2015 2007-08-20
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Czhów na lata 2004-2015 2007-08-20
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czchów 2007-08-20
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY CZCHÓW ZA LATA 2007 – 2008 2009-07-17
Informacja dla mieszkańców Gminy Czchów na temat azbestu 2007-09-03
Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Czchów 2008-09-18

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFORMACJE OGŁOSZENIA
PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
BAZA DANYCH OOŚ
ODPADY KOMUNALNE
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów