Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    SOŁECTWA
 

Dzielnica CZCHÓW

Przewodniczący Rady Dzielnicy : Jerzy Wojakiewicz
Zarząd Dzielnicy Czchów (Organ Wykonawczy Rady) stanowią:
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy:
Dominik Kotas
Członkowie Zarządu Dzielnicy:  
Ryszard Strzelec, Stanisław Kozdrój

Członkowie Rady Dzielnicy Czchów:

Sołectwa:

Sołectwo BISKUPICE MELSZTYŃSKIE

Sołtys wsi: Bogumiła KUBOŃ, zam. Biskupice Melsztyńskie 68, tel. (0) 146 842 289
Sołectwo BĘDZIESZYNA
Sołtys wsi: Krzysztof Szot,

Sołectwo DOMOSŁAWICE
Sołtys wsi: Wacław MYSZKA,
Sołectwo JURKÓW
Sołtys wsi: Marek GURGUL,
Sołectwo PIASKI-DRUŻKÓW
Sołtys wsi: Ryszard GAŁEK, zam. Piaski-Drużków, tel. (0) 146 843 536
Sołectwo TWORKOWA
Sołtys wsi: Wrona Lesław, zam. Tworkowa, tel. 693571817
Sołectwo TYMOWA
Sołtys wsi: Adam Trepa, zam. Tymowa, tel. 663 864 392
Sołectwo WYTRZYSZCZKA
Sołtys wsi: Małgorzata Maciaś, tel. 607549364
Sołectwo ZŁOTA
Sołtys wsi: Krzysztof Drożdżowicz,
 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów