Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
KADENCJA 2014-2018
KADENCJA 2010-2014
KADENCJA 2006-2010
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    WŁADZE GMINY
 

BURMISTRZ:
mgr Marek Chudoba
Tel. 14 66 21 718 (sekretariat)
e-mail: burmistrz {..} czchow.pl


ZASTEPCA BURMISTRZA:
mgr Tadeusz Płachta
Tel. 14 66 21 739
e-mail: wiceburmistrz {..} czchow.pl


SEKRETARZ:
mgr Jarosław Gurgul
Tel. 14 66 21 713
e-mail: sekretarz {..} czchow.pl


RADA MIEJSKA:

Przewodniczący - Alicja Mordarska
Wiceprzewodniczący : Czech Małgorzata, Kazimierz Kurzydło


Skład osobowy:

1. Małgorzata Czech
2. Marek Gurgul
3. Zbigniew Jakóbczyk
4. Jerzy Kornaś
5. Dominik Kotas
6. Paweł Kozdrój
7. Kazimierz Kurzydło
8. Beata Marchut
9. Alicja Mordarska
10. Władysław Osada
11. Andrzej Rozciecha
12. Bernadeta Salamon
13. Stanisław Sapała
14. Stefan Sowa
15 Lesław WronaKomisje Rady Miejskiej:


Komisja Rewizyjna:

a) Zbigniew Jakóbczyk
b) Dominik Kotas
c) Andrzej Rozciecha
d) Bernadeta Salamon - Przewodniczący
e) Stanisław Sapała


Komisja Gospodarcza i Finansów:

a) Zbigniew Jakóbczyk
b) Kazimierz Kurzydło
c) Władysław Osada
d) Andrzej Rozciecha
e) Bernadeta Salamon
f) Stanisław Sapała - Przewodniczący
g) Stefan Sowa


Komisja do Spraw Publicznych:

a) Małgorzata Czech - Przewodniczący
b) Marek Gurgul
c) Jerzy Kornaś
d) Dominik Kotas
e) Paweł Kozdrój
f) Beata Marchut
g) Alicja Mordarska
h) Lesław Wrona


 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

a) Paweł Kozdrój - Przewodniczący
b) Władysław Osada
c) Jerzy Kornaś

 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów