Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    BUDŻET GMINY
 

Od 2012 r. informacje na temat budżetu Gminy Czchów będą publikowanie pod tym adresem
a w szczególności:

- Budżet gminy i jego zmiany
- Realizacja budżetu gminy
- Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
- Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
- Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
- Absolutorium z wykonania budżetu gminy
- Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy, i inne.

 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
Sprawozdania finansowe
Uchwały i Ogłoszenia
BUDŻET 2012
BUDŻET 2011
BUDŻET 2010
BUDŻET 2009
BUDżET 2008
BUDŻET 2007
BUDŻET 2006
ARCHIWUM
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów