Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
KADENCJA 2014-2018
KADENCJA 2010-2014
KADENCJA 2006-2010
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    KADENCJA 2010-2014
Liczba odwiedzin kategorii: 696 
 

BURMISTRZ:

mgr Marek Chudoba

Tel. (0-14) 6843030

e-mail: burmistrz@czchow.pl


ZASTEPCA BURMISTRZA:

mgr Tadeusz Płachta

Tel. (0-14) 66 21 739

e-mail: wiceburmistrz@czchow.pl


SEKRETARZ:

mgr Jarosław Gurgul

Tel.(0-14) 6621713

e-mail: sekretarz@czchow.pl


RADA MIEJSKA:

Przewodniczący - Włodzimierz Rabiasz

Wiceprzewodniczący : Czech Małgorzata, Zięć Antoni


Skład osobowy:

1.Małgorzata Czech
2.Krzysztof Gawełda
3.Marek Gurgul
4.Józef Kozdrój
5.Władysław Malaga
6.Antoni Orszulak
7.Paweł Pachota
8.Włodzimierz Rabiasz
9.Andrzej Rozciecha
10.Bernadeta Salamon
11.Stanisław Sapała
12.Ryszard Gałek
13.Jerzy Wojakiewicz
14.Lesław Wrona
15.Antoni ZięćKomisje Rady Miejskiej:


Komisja Rewizyjna:

1. Pani Salamon Bernadeta – Przewodniczący
2. Pan Sapała Stanisław – Wiceprzewodniczący
3. Pan Orszulak Antoni – Członek


Komisja Gospodarcza i Finansów:

Przewodniczący - Pan Wojakiewicz Jerzy
Z-ca Przewodniczącego - Pani Salamon Bernadeta
Członkowie: Pan Sapała Stanisław
Pan Ryszard Gałek
Pan Zięć Antoni
Pan Wrona Lesław
Pan Kozdrój Józef
Pan Rabiasz WłodzimierzKomisja do Spraw Publicznych:

Przewodniczący - Pan Orszulak Antoni
Z-ca Przewodniczącego - Pani Czech Małgorzata
Członkowie: Pan Malaga Władysław
Pan Rozciecha Andrzej
Pan Gurgul Marek
Pan Gawełda Krzysztof
Pan Pachota Paweł
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów