Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
Liczba odwiedzin kategorii: 46854 
 
Poniżej prezentujemy ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT:
 
 Nazwa pozycji Data
"Remont i modernizacja pomieszczeń w zabytkowym budynku dworskim w Piaskach-Drużkowie w celu utworzenia miejsc spotkań dla zachowania dziedzictwa lokalnego". 2018-01-31
"Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów - pakiet 3, odcinek 2 i 4" 2017-08-31
"Opracowanie projektu chodnika dla zadania "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 75 w miejscowości Tymowa, Czchów i Jurków na odcinku od km 30+100 do km 30+588, od km 32+300 dokm 33+800 oraz od km 38+525 do km 39+077" 2016-08-09
" Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020" . Zaproszenie do złożenia oferty. 2016-06-14
Wykonanie dokumentacji dla zadania o nazwie: „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Czchów”. 2016-03-21
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn: „Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „ NA SZLAKU MILITARNO – HISTORYCZNYM”. 2016-03-16   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych