Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    SPRAWY DROGOWE
Liczba odwiedzin kategorii: 1232 
 

Poniżej zamieszczamy wnioski do pobrania, wypełnienia , wydrukowania. Prosimy drukować obustronnie. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim, biuro nr 16, tel. 14 66 21 724.

- Wniosek w sprawie wydania warunków na lokalizację ogrodzenia przy drogach gminnych 
-Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami drogi 
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót

 


   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
SPRAWY BUDOWLANE
SPRAWY DROGOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
USŁUGI KOMUNALNE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZWROT AKCYZY ZAWARTEJ W OLEJU NAPĘDOWYM
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Działalność lobbingowa
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin