Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
    USŁUGI KOMUNALNE
Liczba odwiedzin kategorii: 1603 
 

1. Zawieranie, zmiana umów na usługi wodno-kanalizacyjne - Urząd Miejski Czchów, biuro nr 13, tel. 14 66 21 738.  Zobacz szczegółowy cennik usług komunalnych w gminie Czchów

2. Sprzedaż worków na śmieci  - Biuro Obsługi Klienta (parter, przy wejściu), tel. 14 6621710. 

Odbiór śmieci odbywa się raz w miesiącu, wg harmonogramu.

3. Zamawianie wywozu nieczystości - telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta, tel. 14 6621 738.

4. WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY CZCHÓW

5.  WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA WYKONANIE  PODŁĄCZENIA DO GRUPOWEGO WODOCIĄGU „CZCHÓW”

 

 
Załączniki:

 1. Harmonogram wywozu śmieci w 2012 roku.   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych