Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    USŁUGI KOMUNALNE
Liczba odwiedzin kategorii: 1554 
 

1. Zawieranie, zmiana umów na usługi wodno-kanalizacyjne - Urząd Miejski Czchów, biuro nr 13, tel. 14 66 21 738.  Zobacz szczegółowy cennik usług komunalnych w gminie Czchów

2. Sprzedaż worków na śmieci  - Biuro Obsługi Klienta (parter, przy wejściu), tel. 14 6621710. 

Odbiór śmieci odbywa się raz w miesiącu, wg harmonogramu.

3. Zamawianie wywozu nieczystości - telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta, tel. 14 6621 738.

4. WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY CZCHÓW

5.  WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA WYKONANIE  PODŁĄCZENIA DO GRUPOWEGO WODOCIĄGU „CZCHÓW”

 

 
Załączniki:

 1. Harmonogram wywozu śmieci w 2012 roku.   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
SPRAWY BUDOWLANE
SPRAWY DROGOWE
OCHRONA ŚRODOWISKA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
USŁUGI KOMUNALNE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZWROT AKCYZY ZAWARTEJ W OLEJU NAPĘDOWYM
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Działalność lobbingowa
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin