Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
TRANSMISJE Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ
    PRZETARGI AKTUALNE
Liczba odwiedzin kategorii: 111548 
 
PRZETARGI AKTUALNE
 
 Nazwa pozycji Data
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie” 2018-11-26
Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2019 roku 2018-11-22
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” 2018-11-13
„Zimowe utrzymanie dróg ,chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2018-10-30
Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-gastronomicznego na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 2018-10-24
„Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków – Równia i Szotówka, gm. Czchów” 2018-10-15
„Zimowe utrzymanie dróg ,chodników i placów na terenie Gminy Czchów” 2018-10-04
„Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych adaptacja nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe z wykorzystaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej w msc. Domosławice” - Zamówie 2018-09-19
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych adaptacja nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe z wykorzystaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej w msc. Domosławice 2018-08-17
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota – Nowa Wieś – zamówienie powtórzone” 2018-08-16
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty” 2018-07-26
„Rozbudowa Gminnego Ujęcia wody w Czchowie – II etap” 2018-07-24
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostaw 2018-07-11
„Poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku na terenie gminy Czchów” 2018-07-09
"Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota - Nowa Wieś" 2018-07-02
"Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno - kulturalne - etap I stan surowy otwarty". 2018-07-02
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu” 2018-06-14
"Modernizacja dróg gminnych oraz modernizacja dróg dojazdowych do pól" 2018-05-30
„Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Złota – Nowa Wieś oraz Budowa Kanalizacji sanitarnej msc. Złota – Wielka Góra” 2018-05-22
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostawa 2018-05-18
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno – kulturalne oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty” 2018-05-15
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów”. 2018-05-14
„Modernizacja dróg gminnych” 2018-04-23
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostawa 2018-04-12
„Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej na cele społeczno - kulturalne oraz Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno – kulturalne - etap I stan surowy otwarty 2018-04-11
„Budowa sieci wodociągowej w msc Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów“. 2018-03-28
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I - Grodzisko – zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza zamkowego – „Dostawa i Montaż Obiektów Militarnych” 2018-03-14
Przebudowa drogi gminnej Nr K 250126 Jurków – Równia w Jurkowie polegająca na wzmocnieniu konstrukcji i poszerzeniu jezdni wraz z elementami infrastruktury /Km 0+015,00-2+041,20/ oraz przebudowie pobocza na chodnik w /km 0+015-1+261,20/ 2018-02-15
„Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów - zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego oraz Wzro 2018-02-14   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych