Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    PRZETARGI AKTUALNE
Liczba odwiedzin kategorii: 92250 
 
PRZETARGI AKTUALNE
 
 Nazwa pozycji Data
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2018 roku”. 2017-12-01
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”. 2017-11-10
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów”. 2017-10-05
”Budowa studni do poboru wód podziemnych o wydajności Q=45m3/h wraz z budową urządzeń technologicznych i sterowania na działkach Nr 1067/1,1068/5,1065/2,1046/2 w ramach rozbudowy gminnego ujęcia wody w Czchowie „ 2017-09-18
Modernizacja dróg w gminie Czchów - ogłoszenie o zamówieniu. 2017-08-31
Kredyt 2017-06-22
„Modernizacja dróg w gminie Czchów” 2017-05-19   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin