Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
STATUT URZĘDU
KONTAKT
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    KONTAKT
Liczba odwiedzin kategorii: 9332 
 
Burmistrz Czchowa (lub w przypadku jego nieobecności – Zastępca Burmistrza)  przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek (lub kolejny dzień roboczy, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy):
w godz. od 12:00 do 14:00
,
dodatkowo po telefonicznym umówieniu (tel. 146621710), w godz. od 16:00 do 16.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków: w każdy wtorek w godz. od 13:00 do 15:00, dodatkowo, po telefonicznym umówieniu (tel.501 698 539), w poniedziałki w godz. od 16:00 do 16.30.

 Fax urzędu - 14 66 217 33
- Redakcja BIP  -  Wiesław  Grzesicki
tel.: 14 66 21710, 

-- Centrala, Biuro Obsługi Klienta - 14 66 217 10,
e-mail:
gmina@czchow.pl
- Sekretariat Burmistrza - 14 66 217 10,

- Burmistrz -
14  
- Zastępca Burmistrza - 14 66 217 39
- Sekretarz -
14 66 217 13, 
- Skarbnik -
14 66 217 15, 
- Usługi Komunalne - Wywóz nieczystości ciekłych  -
,
14 66 217 38,
- Kierownik Referatu Usług Komunalnych
- 14 66 217 31,

- Oświata -
14 66 21 711,  e-mail:
- Księgowość 
14 66 217 14,  e-mail: 
Podatki, opłaty lokalne -
14 66 217 44,
 - Inwestycje, infrastruktura 
14 66 217 24
Ochrona środowiska, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków  - 14 66 217 16  e-mail:  
- Gospodarka nieruchomościami -
14 66 217 42 e-mail: 
-
Urząd Stanu Cywilnego - 14 66 217 34
- Ewidencja ludności i DO - 14 66 217 25,
- Działalność gospodarcza -
14 66 217 29,
- Zarządzanie kryzysowe -
14 66 217 28,
- Informatyk - 14 66 217 10 
- Mienie miejscowości Czchów -
14 66 217 44
- Miejska Biblioteka Publiczna - tel/fax
14 66 36 088,
 
- Redakcja Czasu Czchowa -
14 66 36 732,
 
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji -
14 68 43 188, 14 66 35 230, fax: 14 66 35 232,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych  (budynek Apteki w Czchowie) - tel/fax:  14 68 43 010 
14 66 36 565,  

Ochrona przed spamem
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów