Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
STATUT URZĘDU
KONTAKT
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    KONTAKT
Liczba odwiedzin kategorii: 8503 
 


 Fax urzędu - 14 66 217 33
- Redakcja BIP  -  Wiesław  Grzesicki
tel.: 14 66 21738, 

-- Centrala, Biuro Obsługi Klienta - 14 66 217 10,
e-mail:
gmina@czchow.pl
- Sekretariat Burmistrza - 14 66 217 17, 14 66 217 18,

- Burmistrz -
14 66 217 27,  
- Zastępca Burmistrza - 14 66 217 39, 
- Sekretarz -
14 66 217 13, 
- Skarbnik -
14 66 217 15, 
- Usługi Komunalne - 14 66 217 22, 14 66 217 38,
- Kierownik Referatu Usług Komunalnych
- 14 66 217 31,

- Oświata -
14 66 21 711,  e-mail:
- Księgowość 
14 66 217 14,  e-mail: 
Podatki, opłaty lokalne -
14 66 217 19,
 - Inwestycje, infrastruktura 
14 66 217 24
Ochrona środowiska, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków  - 14 66 217 16  e-mail:  
- Gospodarka nieruchomościami -
14 66 217 42 e-mail: 
-
Urząd Stanu Cywilnego - 14 66 217 34
- Ewidencja ludności i DO - 14 66 217 25,
- Działalność gospodarcza -
14 66 217 29,
- Zarządzanie kryzysowe -
14 66 217 28,
- Informatyk - 14 66 217 38 
- Mienie miejscowości Czchów -
14 66 217 44
- Miejska Biblioteka Publiczna - tel/fax
14 66 36 088,
 
- Redakcja Czasu Czchowa -
14 66 36 732,
 
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji -
14 68 43 188, 14 66 35 230, fax: 14 66 35 232,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych  (budynek Apteki w Czchowie) - tel/fax:  14 68 43 010 
14 66 36 565,  

Ochrona przed spamem
 


   Menu przedmiotowe
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych