Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

GMINA CZCHÓWUl. Rynek 12,
32-860 Czchów,

Tel. 14 662 17 10
Fax. 14 662 17 33
e-mail: gmina@czchow.pl

NIP: 869-12-91-026
REGON: 000537680
Nr TERYT: 1202033

Godziny pracy:
Poniedziałek - 8.00 - 16.00
Wtorek - 7.30 - 15.30
Sroda - 7.30 - 15.30
Czwartek - 7.30 - 15.30
Piatek - 7.30 - 15.30


OSTATNIO DODANE:


Zaproszenie do złożenia oferty na zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania dla OSP
 
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 223/9 (...) w m. Tymowa.
 
Zimowe utrzymanie dróg,chodników i placów na terenie Gminy Czchów
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 1254/10 (...) w m. Czchów.
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 405/3 (...) w m. Czchów.
 
Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach"
 
"Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach"
 
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu”
 
Ogłoszenie dot. budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z dk75 w Czchowie.
 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatok
 
„Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czchów”
 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz o statystycznej liczbie uczniów.
 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków - Biecz w Jurkowie polegająca na budowie chodnika odc. 010 od km 0+086,00 do km 0+297,50; budowie kanalizacji deszczowej odc. 010 od km 0+088,97 do km 0+297,80 remoncie istniejących zjazdów, budowie zatok
 
: „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Czchów”
 
Obwieszczenie dot. decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
 
Modernizacja dróg dojazdowych do pól
 
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Czchowa, Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Czchowie składane w 2019r.
 
„Remont Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach”
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 374/6 w m. Złota
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 187/9(...) w m. Wytrzyszczka
 
Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czchów
 
Zarządzenie nr 79/2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej - działka nr 1334/45 w Czchowie
 
Modernizacja dróg dojazdowych do pól
 
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu”
 
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Świadczeń w Urzędzie Miejskim w Czchowie.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów pożarniczych.
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 143/5 w m. Czchów
 
Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3 – odcinek 2 i 4
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Publicznej Szkoły Podstawowej w Tymowej.
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Publicznej Szkoły Podstawowej w Tworkowej.
 
Sprawozdania finansowe za 2018 rok z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowie
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 547/4 w m. Tymowa.
 
Sprawozdanie finansowee za rok 2018 Urzędu Miejskiego w Czchowie.
 
Wykaz osób, które otrzymały pomoc publiczną z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt.2 lit.g ustawy o finansach publicznych.
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie.
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Publicznego Przedszkola w Tymowej
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Publicznego Przedszkola w Jurkowie
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Publicznego Przedszkola w Czchowie
 
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Gminnego Klubu Dziecięcego
 
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za rok 2018.
 
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm na dz. nr 54/4, 57/2, 57/3 w m. Tymowa.
 
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Jurkowie
 
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Czchowa ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Tymowej
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn63mm z przyłączem gazu wraz z przebudową na dz. 276, 273/7, 273/6 w m. Tymowa gm. Czchów
 
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Czchowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
 
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Czchowa, Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Czchowie składane na początek kadencji 2018-2022r.
 
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.
 
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019r.
 
Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.
 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 3/1 w m. Tymowa.
 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 960/2 w m. Złota.
 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 6/19 w m. Będzieszyna.
 
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 grudnia 2018r.
 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 192/2, 191/1 w m. Tymowa
 
„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach obiektów małej architektury w obrębie kompleksu rekreacyjnego w Czchowie”
 
Zarządzenie nr 223/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 21.11.2018r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 111/7, 107/1; 107/2; 107/3; w m. Wytrzyszczka.
 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr 483, 485, 486/4 w m. Złota
 
Budowa gazociagu średniego ciśnienia na dz. nr 126, 123/1, 111 w m. Jurków
 
Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych adaptacja nieużytkowego poddasza na poddasze użytkowe z wykorzystaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej w msc. Domosławice
 
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty”
 
„Poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku na terenie gminy Czchów”
 
„Modernizacja dróg gminnych oraz Modernizacja dróg dojazdowych do pól
 
Wybory Samorządowe 2018r.
 
Rejestr Działalności Regulowanej
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu swiadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, że będa one zamieszczane w Państwa urzadzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczacych przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przegladarki lub urzadzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów